Golfverket

På Golfverket du hittar simulatorcentret Golfverket, med 6-simulatorer.

Tjänster

  • 6 TRACKMAN simulatorer

Vägbeskrivning

Öppettider
Inga öppettider registrerade. Kontakta oss om du är ansluten till detta center.
Booking

Golfverket erbjuder inte bokning via tapin, men du kan boka starttid på deras egen hemsida.

Beställ via Matchi